Kiosken in Valkenswaard.

Valkenswaard heeft een Muziek Kiosk geschiedenis die terug gaat tot 1881 en voorlopig eindigde midden in de 60er jaren.

Lees hier wat de Heemkundekring Weerderheem hierover schrijft.

Kiosken in Valkenswaard.
Eerste kiosk 1882-1890
Eerste kiosk 1882-1890

De fabrieksharmonie van de sigarenfabriek van de Gebroeders Van Best ‘Uitspanning Na Arbeid’ is 6 januari 1877 opgericht. April 1880 is de harmonie voldoende geoefend om het eerste optreden te doen. Succes! Het UNA-bestuur vindt dat er een muziektempel (kiosk) moet komen voor hun optreden. 14 juli 1881: de Valkenswaardse gemeenteraad gaat (onder twee voorwaarden) accoord dat er ‘eene kiosk in de kom’ van het dorp wordt gerealiseerd. Men vond een tweedehands exemplaar bij het ‘Eindhovens Mannenkoor’ in Stratum. De firma Van Best zorgt dat het ding wordt verplaatst. Het ding voldoet niet helemaal en is toe aan een fikse opknapbeurt. Er wordt echter niet gerenoveerd (waarom is onbekend) en burgemeester Van Best nodigt in 1889 een commissie uit ‘ter verkrijging van eenen Muziekkiosk’. Een nieuwe.

Tweede kiosk 1890-1929

Die wordt op 3 augustus 1890 in gebruik genomen. De Meierijsche Courant vermeldt het feit. Met als laatste opmerking van de verslaggever: ’ . . . Ik overdrijf geenszins als ik beweer, dat men op geene andere plaats in Noord Brabant zulke schoone kiosk aantreft. Valkenswaard kan er met recht trotsch op wezen.’ Architect is de Amsterdammer Peter Bekkers, leerling van bouwmeester Cuijpers en zoon van valkenier Peer Bekkers. Kostprijs 515 gulden. De genoemde commissie heeft de verantwoording (stoffelijk en zedelijk gesteund door goedgezinde burgers). Later (1923) komt de kiosk in eigendom van de gemeente. Maar ja, er is weer een opknapbeurt nodig. Architect Bogers uit Eindhoven raamt de kosten op 454 gulden! Timmerman Fransciscus Drijvers uit Valkenswaard doet het (ondertekening 4 oktober 1923) voor 132 gulden.

Tweede kiosk 1890-1929
Derde kiosk 1929-1955
Derde kiosk 1929-1955

In 1928 blijkt de kiosk te zijn versleten en burgemeester Kuijper oppert een nieuw aan te schaffen. Het bestuur van de UNA reageert snel en dient daartoe een verzoek in. Er zijn weer allerlei perikelen, o.a. over de verkoop van de oude kiosk, maar eind januari 1929 volgt de gemeentelijke goedkeuring voor een nieuwe. Inschrijver J.A. Stadhouders bouwt hem uiteindelijk voor 5475 gulden. Eind 1929 gereed. De kiosk maakt veel mee tot ruim na de bevrijding van Valkenswaard. Daarna gering gebruik. Op 5 augustus 1954 spreekt de gemeenteraad weer over een nieuwe. Aanleiding: de UNA nam weer een initiatief en adviseerde de gemeenteraad de oude af te breken en voor een verplaatsbare kiosk te gaan. 7 Augustus 1954 schrijft het ED: ‘Muzikale muziekkiosk ruimt het veld voor het verkeer’. In augustus 1955 vindt de sloop plaats.

En nog een kiosk

De UNA was het menens met de ‘verplaatsbare kiosk’. Die kwam er gelijktijdig met de afbraak van de oude. Op 15 augustus 1955 geeft de UNA er het eerste concert en een maand later worden de bevrijdingsfeesten gevierd met de kiosk als middelpunt. Deze verplaatsbare kiosk wordt in 1970 verkocht..

En nog een kiosk